Secretar general


Gheorghe Nitu

din Nov 2019

Secretarul General coordoneaza actiunile de supraveghere si control, elaborarea concluziilor si a masurilor care sa contribuie la imbunatatirea activitatii sportive. 

Secretarul General indeplineste urmatoarele atributii:

 • organizeaza si asigura indeplinirea de catre membrii organelor de conducere, ai organului de administrare si gestionare si activul federatiei, a sarcinilor ce decurg din atributiile ce revin Federatiei Romane de Kaiac Canoe din prezentul Statut, regulamentele si normele federatiei, a hotararilor adoptate de adunarile generale si Biroul Federal;
 • coordoneaza activitatile de elaborare si aplicare a strategiei nationale de dezvoltare a activitatii de kaiac canoe, a programelor de activitati pe termen mediu si scurt, a calendarelor intern si international, a planului de venituri si cheltuieli;
 • coordoneaza activitatea comisiilor si colegiilor centrale, a asociatiilor judetene de kaiac canoe si a mun. Bucuresti, precum si activitatea salariatilor federatiei;
 • stabileste, impreuna cu Presedintele, tematica adunarilor generale, a sedintelor Biroului Federal, pregateste reuniunile acestora si asigura elaborarea in timp util a materialelor ce urmeaza a fi prezentate;
 • impreuna cu Presedintele, aproba programele actiunilor din cadrul federatiei, urmarind respectarea legislatiei in vigoare; asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a planului de venituri si cheltuieli si a patrimoniului; se preocupa de sporirea surselor de venituri, de intretinerea si modernizarea bazelor sportive destinate activitatii de kaiac canoe; conlucreaza si sprijina activitatea cenzorului;
 • impreuna cu Presedintele, semneaza documentele federatiei, avand avizul trezorierului, pentru cele care angajeaza financiar;
 • reprezinta federatia in relatiile cu forurile sportive internationale ale kaiacului si canoei, asigura indeplinirea planului de relatii internationale aprobat de Biroul Federal, de solutionarea problemelor privind participarea sportivilor romani la competitiile internationale;
 • coordoneaza activitatile de selectie, constituire si pregatire a loturilor nationale de seniori si juniori, asigurarea echipamentului, medicamentelor si sustinatoarelor de efort, a materialelor si conditiile necesare realizarii unei pregatiri superioare;
 • actioneaza pentru promovarea unor actiuni educative, de prevenire a violentei si a actelor de indisciplina, pentru desfasurarea activitatii sportive intr-un climat de ordine si disciplina, cu respectarea normelor eticii sportive si a spiritului de sportivitate; urmareste punerea in aplicare a masurilor si actiunilor preconizate de Comisia Nationala de Actiune Impotriva Violentei in Sport;
 • asigura punerea in aplicare a masurilor de prevenire si combatere a dopajului si a practicilor de folosire a unor substante interzise pentru cresterea artificiala a capacitatii fizice a sportivilor, daunatoare sanatatii si in contradictie cu spiritul de sportivitate; actioneaza pentru realizarea actiunilor din Programul National Antidoping;
 • pregateste impreuna cu comisiile si colegiile centrale si supune aprobarii Biroului Federal propuneri referitoare la: dezvoltarea acestui sport feminin, organizarea cursurilor de formare si perfectionare a antrenorilor si arbitrilor, acordarea titlurilor si clasificarilor sportive, a unor premii, stimulente, distinctii si trofee; elaborarea unor norme tehnice; organizarea sistemului de informare si documentare; editarea unor buletine, anuare si alte materiale tehnico- metodice; stabilirea cuantumului unor taxe, amenzi si altele.

Galeria fostilor secretari general


Daniel Stoian

Durata: Oct 2009 - Sep 2015

Antrenor la: CSA Steaua Bucuresti


Gheorghe Toth

Durata: Apr 2004 - Sep 2017

Antrenor la: CSS Nr 1 Timisoara


Dumitru Radu

Durata: Sep 1996 - Sep 2004

Antrenor la: CSS 2 Bucuresti

partener 1 partener 2 partener 3 partener 4

2023 kaiac-canoe.ro | Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Hauméa.