Biroul federal


Ioan Birladeanu

Presedinte


Florin Popescu

Vicepresedinte


Gabriel Nicolae Olteiu

Antrenor la: CSS Alexandria

membru din Sep 2009


Aftenie Gabriel

Antrenor la: AS Nautic Farul Constanta

membru din Mar 2021


Mirel Vasiliche

Antrenor la: CS LT Dabuleni

membru din Mar 2021


Ristica Florin Diaconu

Antrenor la: CSS Nr 1 Timisoara

membru din Mar 2021


Fanel Milos

Antrenor la: CSM Bucuresti

membru din Apr 2021

Biroul Federal are urmatoarele atributii:

 • aproba organigrama federatie si statul de functii;
 • organizeaza, coordoneaza, conduce si controleaza, intre adunarile generale, intreaga activitate din domeniul kaiacului si canoei si adopta hotarari si masuri organizatorice, tehnice, economice si administrative pentru bunul mers al acesteia, in conformitate cu atributiile ce ii revin din prezentul Statut si din celelalte reglementari ale Federatiei Romane de Kaiac Canoe;
 • elaboreaza si aproba proiectele strategiei nationale de dezvoltare a kaiacului si canoei si programele de activitati pe termen mediu si scurt, in concordanta cu strategia generala elaborata de M.T.S., pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale;
 • asigura realizarea programelor, planurilor de activitate si hotararilor Adunarii Generale si actioneaza pentru respectarea Statutului, regulamentelor si normelor generale ale federatiei;
 • organizeaza activitatile si competitiile oficiale la nivel national si acorda titlurile si trofeele stabilite;
 • organizeaza competitiile intenationale cuprinse in calendarul aprobat;
 • coordoneaza si controleaza pregatirea loturilor nationale de seniori si juniori si asigura conditiile necesare pentru buna reprezentare a kaiacului si canoei romanesti in competitiile internationale oficiale;
 • aproba si urmareste realizarea in practica a urmatoarelor documente de baza si actiuni:
 • aproba planurile de activitati anuale si ale comisiilor si colegiilor;
 • realizeaza procedurilor de afiliere, legitimare si transfer;
 • aproba componenta loturilor nationale, a colectivelor tehnice si planurile de pregatire ale acestora;
 • face propuneri privind cuantumul cotizatiilor, taxelor si amenzilor pe care le supune spre aprobare Adunarii Generale;
 • aproba mandatele reprezentantilor Federatiei Romane de Kaiac Canoe la congresele si consfatuirile F.I.C. si E.C.A.
 • aproba lista arbitrilor internationali;
 • face propuneri privind acordarea unor premieri, stimulente, distinctii, titluri;
 • face propuneri de modele de insigne, ecusoane; fanioane, afise, trofee si alte materiale de propaganda si publicitate;
 • aproba omologarea modelelor de echipament si a prototipurilor de materiale specifice.
 • organizeaza si coordoneaza, cu sprijinul comisiilor si colegiilor centrale, activitatea antrenorilor si arbitrilor, privind perfectionarea, clasificarea si promovarea acestora; colaboreaza cu institutiile si structurile abilitate pentru realizarea programelor de formare si perfectionare a specialistilor;
 • organizeaza sistemul de informare si documentare, intocmeste si difuzeaza informatiile si datele statistice oficiale; editeaza buletinele informative, anuare si alte materiale tehnico- metodice;
 • actioneaza pentru instaurarea unui climat de ordine si disciplina in intreaga activitate sportiva, pentru prevenirea si combaterea actelor de violenta, pentru promovarea spiritului de fair-play;
 • controleaza si actioneaza preventiv pentru combaterea folosirii substantelor interzise, a practicii dopajului si a altor metode neregulamentare de influentare a rezultatelor sportive;
 • asigura administrarea si gestionarea legala si eficienta a bugetului si patrimoniului; actioneaza pentru sporirea surselor de venituri, pentru dezvoltarea, modernizarea si intretinerea corespunzatoare a bazelor sportive; sprijina comisia de cenzori in indeplinirea atributiilor ce-i revin.
 • Organizeaza actiunile de supraveghere si control asupra activitatii de membrii federatiei si structurile care functioneaza in sistemul organizatoric al activitatii de kaiac canoe.

Galeria fostilor membri in biroul federal


Bogdan Buciu

Durata: Sep 2013 - Nov 2016

Antrenor la: CSS 6 Bucuresti


Gheorghe Din

Durata: Sep 2009 - Mar 2021

Antrenor la: CSM Pitesti


Gavrila Dragoi

Durata: Sep 2005 - Mar 2021

Antrenor la: CSN Hunedoara


Constantin Carstoi

Durata: Jun 2001 - Jul 2021

Antrenor la: CSTA Bucuresti

partener 1 partener 2 partener 3 partener 4

2023 kaiac-canoe.ro | Toate drepturile rezervate. Dezvoltat de Hauméa.